Taisyklės

Pristatymas:

Prekių pristatymas, kurias turime sandėlyje trunka nuo 1 iki 5 darbo dienų.
Paspirtukai, dėl savo dydžio pristatomi tik PDP kurjeriais. Už prekes galite atsiskaityti el. bankininkyste arba grynaisiais pinigais. Jei kyla klausimų dėl užsakymo, galite pasiteirauti telefonu +37060513639

Grąžinimas/ Garantija

1) Jeigu esate nepatenkinti savo pirkta preke – per 14 d. galite ją grąžinti. Prekė turi būti nenaudota, pakuotė nepraplėšta. Parašykite mums el.laišką dėl savo situacijos – info@paspirtukai1.lt

2) Jeigu prekė sugedo dėl gamintojo kaltės, suteikiame 2 metų garantinį keitimą. Parašykite mums el.laišką info@paspirtukai1.lt su savo užsakymo numeriu dėl situacijos, bandysime ją išspręsti.

3) Prekės siuntimo išlaidas, grąžinant prekę pardavėjui, apmoka pats Pirkėjas.

Naudojimas:

Vartotojo instrukcija pateikiama anglų kalba paspirtuko pakuotėje. Jeigu jums reikia instrukcijos Lietuviu kalba jį yra pateikiama prie produkto aprašymo, produkto puslapyje. Jeigu instrukcijos nepavyksta rasti prašome kreiptis į mus telefonu +37060513639 arba email info@paspirtukai1.lt. Taip pat naudojimo instrukciją Lietuvių kalba galite atsisiųsti čia.

Prieš pirmą naudojimą
• Prisipūsti padangas iki ant paspirtuko padangų nurodyto slėgio.
• Prisiveržti visus varžtus kas 30-60km patikrinti ar varžtai neatsiveržė.

SAUGOS INSTRUKCIJA
Prieš pirmąjį naudojimą atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir vadovaukitės ja
ateityje.
• Vairuotojo svoris negali viršyti 120kg.
• Važiuodami el. paspirtuku visada laikykitės šalies įstatymų ir kitų teisės aktų.
• Šiuo el. paspirtuku vienu metu gali naudotis vienas asmuo.
• Nerekomenduojama daryti triukų ar šokinėti, nes tai gali padidinti susižalojimo riziką
ir sugadinti el. paspirtuką.
• Važiuodami esant blogam matomumui, blogomis oro sąlygomis ar tamsiu paros
metu, turėtumėte būti ypač atidūs.
• Pirmasis jūsų važiavimas turėtų būti lygiame kelyje ir be kliūčių.
• Prieš stabdant atleiskite greičio reguliatorių.
• Dėvėkite apsauginę įrangą su šalmu ir batais.
• Būkite atsargūs važiuodami elektriniu paspirtuku nelygiu reljefu.
• Reguliariai tikrinkite visas dalis ir nedelsdami keiskite susidėvėjusias ar pažeistas
dalis.
• Nenaudokite pažeisto gaminio.
• Neteisingas naudojimas gali sukelti rimtus sužalojimus.
• Laikykite atokiau nuo vaikų ir naminių gyvūnėlių. Tai nėra žaislas.
• Nevairuokite stačiais šlaitais ir visada laikykites saugaus greičio.
• Nevažiuokite per lietų ir per balas.
• Važiuojant visada stovėkite ant paspirtuko abejomis kojomis.
• Važiuojant visada laikykitės abejomis rankomis už vairo.
• Saugokite akumuliatorių nuo žemos temperatūros ir tiesioginių saulės spindulių.
Laikykite akumuliatorių sausoje ir ne žemesneje nei +25°C temperatūroje.
• Nuvažiuojamas atstumas matuojamas, kai nėra vėjo, oro temperatūra +25°C, el.
paspirtukas visiškai įkrautas, važiuojama 15 km/h greičiu, lygiu paviršiumi su 65 kg
apkrova.

PASPIRTUKO AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS
• Nesinaudokite el. paspirtuku akumuliatoriaus įkrovimo metu.
• Ekrano indikatoriai rodantys akumuliatoriaus būklę, skirti tik bendrai informacijai (pilnas / tuščias) ir
tiksliai nenurodo akumuliatoriaus būklės.
• Venkite kontakto su bet kokiomis medžiagomis, sklindančiomis iš akumuliatoriaus.
• Laikykite jį atokiau nuo vaikų ir naminių gyvūnėlių.
• Netinkamas naudojimas arba netinkama įtampa gali sukelti sužalojimus ar mirtį.
• Netinkamas naudojimas, laikymas ar įkrovimas gali sugadinti,akumuliatorių ir tokiu atveju nebus
taikoma garantija.
• Jūsų elektrinis paspirtukas turi išorinį įkroviklį. Prijunkite įkrovimo laidą prie paspirtuko įkrovimo lizdo,
tada ijunkite įkroviklio elektros laidą į elektros lizdą.
• Įkroviklis šviečia raudonai – akumuliatorius kraunasi.
• Įkroviklis šviečia žaliai – įkrovimas baigtas
• Nepalikite įjungto krautis el. paspirtuko be priežiūros.
• Draudžiama pilnai iškrauti akumuliatorių.

• Draudžiama ilgą laiką saugoti neįkrautą ar pilnai įkrautą bateriją. Efektyviausias įkrovimas 20-80%
• Prieš įdėdami ar išimdami akumuliatorių arba prieš atlikdami techninę priežiūrą, atjunkite prietaisą
nuo lizdo.
• Nemėginkite atidaryti akumuliatoriaus, kad išvengtumėte sužalojimų ar gaisro. Jo viduje yra toksiškų
ir pavojingų medžiagų, kurios gali kelti pavojų jūsų sveikatai ar aplinkai.
• Naudokite tik originalų įkroviklį ir tik originalų akumuliatorių. Akumuliatorių ir el. paspirtuką reikia
utilizuoti pagal galiojančius įstatymus ir tvarką.
ĮSPĖJIMAS: naudojantis el. paspirtuku esant žemai aplinkos temperatūrai , akumuliatoriaus talpa gali
sumažėti iki 50%
ĮSPĖJIMAS: Saugokite akumuliatorių nuo žemos temperatūros ir tiesioginių saulės spindulių. Laikykite
akumuliatorių sausoje ir ne žemesneje nei +25 °C temperatūroje.

VAIRAVIMO TECHNIKA 

• Prieš pirmą naudojimąsi isitikinkite, ar galite valdyti šį gaminį. 

• Greitėkite ir stabdykite saugiai, palikdami pakankamai laisvos vietos. 

• Savo pirmąjį važiavimą atlikitę atviroje vietoje be kliūčių. 

PASTABA: Važiavimas paspirtuku gali būti pavojingas. Naudodamiesi el. paspirtuku, jūs prisiimate sau visą atsakomybę. Prieš važiuodami turite būti susipažinę su visomis saugos priemonėmis. 

Pėdos padėtis – pastatykite pėdą ant lentos kuo arčiau priekinės dalies, kita koją ant žemės. Įsitikinkite, kad kelias yra be kliučių. Norėdami pradėti važiuoti, atsispirkite (kaip ant nemotorinio paspirtuko). 

Sukimas -Rankena turėtų būti lygiagreti kūnui. Prieš pasukdami pažvelkite į artėjančią kryptį ir įsitikinkite, kad manevras yra saugus. 

Stabdymas – perkelkite svorį atgal taip, kad stabdytumėte per kojas, o ne per rankeną ir vairo sistemą. Išmokite gerai sureguliuoti svorio centrą sustodami, kad išvengtumėte apvirtimo ar per didelio stabdžių ir vairavimo sistemos susidėvėjimo. 

Norėdami paspartinti greitį, pasilenkite į priekį. Norėdami stabdyti, perkelkite savo svorį atgal. Norėdami apsaugoti save nuo traumų,visuomet dėvėkite sertifikuotą šalmą ir apsaugąs. 

Saugos testas: prieš kiekvieną važiavimą apžiūrėkite ar visi varžtai ir veržlės yra gerai priveržti. Niekada nenaudokite pažeisto ar susidėvėjusio gaminio ir nedelsdami pakeiskite sugedusias dalis. Kreipkitės į įgaliotą servisą. 

ĮSPĖJIMAS: laikykitės šalies, kurioje naudojatės el. paspirtuku, įstatymų ir reikalavimų, susijusių su šio prietaiso naudojimu. Niekada nepažeiskite vietinių įstatymų ir apribojimų. 

PRODUKTO PRIEŽIŪRA 

Šį gaminį sukūrė ir surinko profesionalai. Nedarykite netinkamo el. paspirtuko ar jo dalies modifikavimo, kad išvengtumėte prekės sugadinimo ar garantijos praradimo. 

Reguliariai tikrinkite ratus bei padangas. Pasukite juos kad patikrintumėte, ar jie veikia tinkamai. Prieš kiekvieną važiavimą patikrinkite stabdžius. 

PASTABA: nenaudokite tepimui WD40 (antikorozinės alyvos). 

APLINKOS APSAUGA 

Pasibaigus gaminio galiojimo laikui arba, jei gaminys yra neremontuotinas,utelizuokite jį pagal tos šalies įstatymus 

Neišmeskite akumuliatorių kartu su buitinėmis atliekomis, atiduokite juos į perdirbimo vietą. 61. Pagrindinės nuostatos

1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.paspirtukai1.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), MB Adsera (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. jis sutinka su šių taisyklių taikymu.

2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs vardą pavardę, elektroninio pašto adresą,  pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

3. Pardavėjo teisės

3.1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

3.2. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4. Pardavėjo pareigos

4.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar, kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

4.2.  Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę arba panašią, o Pirkėjui, atsisakius priimti prekės analogą ar panašią prekę, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

4.4 3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes pre 7-60 kalendorinių dienų.

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

5.2. Pirkėjo (vartotojo) įsigytos prekės keičiamos ir grąžinamos vartotojo rašytiniu prašymu, prie prašymo pridedamas pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinantis dokumentas. Kokybiškos prekės su etiketėmis keičiamos ar grąžinamos per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos. Kokybiškas prekes įsigijęs Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra originaliame įpakavime, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda. Nekokybiškų prekių grąžinimui taikomas Civilinio kodekso nustatytas terminas, per šį laikotarpį pirkėjas gali pareikšti reikalavimus dėl prekės trūkumų.

5.3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. Pirkėjo pareigos

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka beautysale.lt nurodytame  banke arba grynais pinigais prekių pristatymo metu, prekes atvežusios kurjerinės tarnybos įgaliotam atstovui.

6.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

6.3. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį). Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.

6.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

7. Bendra Atsakomybė

7.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

7.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

7.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

7.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

8. Asmens duomenų tvarkymas ir informacijos siuntimas

8.1. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo ir (ar) jo atstovų identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) ir jo atstovų asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys.

8.2. Tiek registruotiems tiek neregistruotiems nariams naujienlaiškis bus siunčiamas paspaudus mygtuką “Prenumeruoti naujienlaiškį ”, tada klientas automatiškai pradės gauti naujienlaiškius, kurių galės atsisakyti, paspaudęs naujienlaiškio apačioje esančią nuorodą. Pardavėjas visus informacinius pranešimus siunčia Pirkėjo užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

8.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės viršutinėje dalyje pateiktais duomenimis (telefonu (6)0809904  ir el. paštu info@paspirtukai1.lt

8.4. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.

8.5. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

9. Baigiamosios nuostatos

 9.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

 9.2. Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

Shopping Cart